CPO & eMSP diensten

Charge Point Operators (CPO’s)

bieden connectiviteits- en beheeropties voor laadstations.

E-Mobility Service Providers (eMSP’s)

bieden publieke laadpassen aan bestuurders van elektrische voertuigen.

Charge Point Operators

Charge Point Operators (CPO’s) bieden connectiviteits- en beheeropties voor laadstations waardoor de host van de laadstations deze beschikbaar kan stellen voor bestuurders van elektrische voertuigen. Door middel van een Charge Point Operator krijgt u ook een duidelijk inzicht in gebruik, kosten en energie van alle laadsessies.

Daarnaast is in 1 opslag zichtbaar of er mankementen zijn aan één van de laadpalen, zodat hier tijdig op gereageerd kan worden.

Een Charge Point Operator of CPO zorgt voor een netwerk van geconnecteerde laadpalen. De
laadstations op uw parkeerterrein worden na

installatie beschikbaar gesteld op het CPOplatform zodat u deze hier kan beheren en toegankelijk kan maken voor uw bestuurders.

Via het CPO-platform worden ook de badges of RFID-kaarten van de gebruikers beheerd.  Deze badges identificeren de EV-bestuurder en zorgen voor het starten en stoppen van een
laadsessie.

Op het platform kan de klant ook bepaaldegegevens exporteren als Excel- of pdf-bestand. Zo krijgt de klant een overzicht van transacties of activiteiten, of kunnen ze geïntegreerd worden in eigen beheertools via de beschikbare API’s.

e-Mobility Service Provider

eMSP’s kunnen verbindingen leggen met CPO’s, direct via OCPI of indirect via roaming-hubs, om hun laadnetwerk uit te breiden en meer laadmogelijkheden te bieden aan hun klantenbestand van EV-bestuurders. Bij een CPO is de host van het laadstation de klant; bij een eMSP is de bestuurder van de EV-wagen de klant.

 

meer informatie